Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning
på ungdomsskoler og videregående skoler

Logg deg på:

Tjenestene våre hjelper over 35 000 ungdom å velge utdanningsvei hvert år, og støtter yrkes- og utdanningsrådgiverne deres i arbeidet med å veilede dem. Vårt mål er å bidra til å gjøre elevene i stand til å foreta kunnskapsbaserte og selvstendige valg gjennom kontinuerlig arbeid med framtidsbevisstgjøring fra 8. trinn til VG3.

Skoletest

er en interessetest og et samtale- og utforskningsverktøy for elever i ungdoms- skolen og videregående skole. I løpet av drøye 10 år er det tatt over 500.000 tester, og flere enn 550 skoler og karrieresentre over hele landet abonnerer årlig på tjenesten.

Les mer >>

Karrierepermen

er et digitalt læremiddel for faget Utdanningsvalg. Karrierepermen.no er nett- basert og kan følge eleven gjennom grunnskolen og den videregående skolen. Den er integrert med våre øvrige tjenester slik at elevene bl.a. får tilgang til sine profiler på Skoletest.no.

Les mer >>

Hospitering

er et hjelpemiddel for skoler og skoleeier (kommune) til å administrere utprøvingsperi- odene i faget Utdanningsvalg. Tjenesten brukes som informasjons- kanal mot elever og foresatte, samt til gjennomføring og administrasjon av elevenes valg. Løsningen er kraftig oppgradert i 2014/15.

Les mer >>

YOU-PORTALEN.NO
er en tjeneste fra:
Skoledata-logo